Сервизно обслужване

Как да кандидатствате за диагностика или ремонт на продукт?

 1. Попълнете онлайн формуляра за кандидатстване (по-долу);
 2. Уверете се, че разполагате и сте прикачили снимка на дефектния продукт;
 3. В рамките на 10 дни ще разгледаме вашата заявка и ще се свържем с вас по телефон или имейл;
 4. Служителят ще Ви информира на кой адрес трябва да бъде изпратено или доставено медицинското изделие или ПТС за диагностика и ремонт.

ЗАЯВКА ЗА РЕМОНТ
Дата: 19.07.2024

1. Данни за клиента
2. От къде сте се сдобили с медицинското изделие
3. Наличен документ
4. Информация за медицинското изделие
5. Вид на услугата

6. Място за извършване на ремонта

 • Възстановяването или ремонтът на който и да е артикул, който е повреден и/или унищожен от невнимание, неправилна употреба, злоупотреба, загуба или кражба, не се покрива от гаранцията.
 • Всички ремонти се извършват въз основа на такса за оценка, консултация и части плюс труд.
7. Описание на техническата повреда
8. Извършван ли е ремонт до сега?


* Ще бъдете уведомени за определянето на услугата в рамките на подходящия регулаторен срок!


ВАЖНО

 • По време на срока на валидност на официалната гаранция, купувачите имат достъп до безплатен ремонт на продукт, който е повреден по вина на производителя в оторизиран сервиз. След този период ремонтните дейности се извършват на платена основа, а закупуването на резервни части се извършва по утвърден ценоразпис.
 • Приложете попълнената заявка (формуляра) към пратката, с кратко описание на проблема.
 • Приложете снимки или видео в имейла, показващи проблема на медицинското изделие или ПТС.
 • В случай на гаранционен ремонт е необходимо оборудването да се изпрати в оригиналната му опаковка или трябва да бъде опаковано, като се вземат предвид правилата за транспортиране на това оборудване; сервизният център не носи отговорност за механични повреди, получени по време на доставката.
 • В случай на гаранционен ремонт, доставката на медицинското изделие или ПТС от транспортната компания до сервизния център и обратно ще бъде безплатна. Това условие е валидно само за купувачи на дребно.
 • Доставката до дома, офиса и всяко друго удобно за клиента място се извършва срещу заплащане.
 • Извънгаранционните ремонти не предполагат безплатна доставка. В този случай прехвърлянето на стоки за ремонт и обратно се извършва за сметка на клиента.
 • Гарантирано качество
 • Работа с НЗОК
 • Ниски цени
 • Сервизно обслужване
Настройки на достъпност

Като алтернатива, моля, използвайте функционалността на вашия браузър, за да промените размера на шрифта. Клавишните комбинации са както следва:

CTRL +   Увеличаване

CTRL -   Намаляне

CTRL 0   Възстановяване