Начало » Полезни връзки
 
  Агенция за хората с увреждания
ahu.mlsp.government.bg
  Министерство на здравеопазването
www.mh.government.bg
  Агенция за социално подпомагане
asp.government.bg
  Министерство на труда и социалната политика
www.mlsp.government.bg
  Център за психологически изследвания
cpi-bourgas.hit.bg
  Съюз на глухите в България
www.sgbbg.com
  Съюз на инвалидите в България
disability-bg.org
  Съюз на слепите в България
www.ssb-bg.net
  Социално подпомагане
www.ssb-bg.net