Начало » Безплатно получаване
 

Уважаеми клиенти,
       настоящият сайт е създаден, за да улесни избора на хората с трайна или кратковременна инвалидизация и/или нетрудоспособност, както и техните близки за необходимото им медицинско изделие или техническо-помощно средство /ТПС/.

Предлагаме възможност за съдействие и безплатна консултация при издаване на необходимите документи за получаване на безвъзмездна помощ за закупуване на помощни средства.

Нашият център е мястото, където Вие можете да разчитате на квалифицирана информация и подкрепа. Да получите безплатна консултативна помощ в насока към адаптация в жизнената и професионална среда.

Центъра предоставя на хората със специални нужди и на техните близки психологическа, правна и социална информираност.

Дава информация за етапите на лечение и рехабилитация.

Моля свържете се с нас, за да Ви дадем повече информация и да Ви спестим време и средства.